top of page

Sigorta

Sigorta Sektörü : Satınalma ,Satış ve Ortaklıklar ;
 

Türk Sigorta Sektörü, Uluslararası ortalamaların üstünde büyüme göstermesine rağmen henüz ülkemizin ekonomik gelişmişlik seviyesine göre hak ettiği noktalara gelememiştir. Sektör bir yandan yoğun rekabeti barındırırken bir yandan da barındırdığı büyüme potansiyeli nedeniyle Dünya Sigorta Pazarında ilgi odağı olmaya devam etmektedir.


Sigorta ve Reasürans bacağında uluslararası yatırımcılar pazarda önemli bir paya sahipken, sigorta dağıtım bacağı ise halen yerli yatırımcı ağırlıklıdır.  Sigorta Sektörümüzün ana büyüklüğünü oluşturan Hayat Dışı Branşlarda pazarın %70'ini  küçük ölçekli, aile işletmeleri oluşturmaktadır.


T.C.Hazine Müsteşarlığı, Acente ve Broker işletmelerinin kurumsallaşabilmesi ve dünya ölçeğinde işletmeler olabilmelerini temin etmek için çeşitli yasa ve yönetmelikleri peş peşe yürürlüğe sokmuştur.


Sayıları 15,000 i aşan ve çoğunluğu aile işletmesi olan Sigorta Acenteleri yeni mevzuatla birlikte biraz daha kurumsal biraz daha güçlü işletmeler olmak durumundadırlar.


İstanbul Şirket Satınalma ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti (ICMAS) Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, Acente - Broker portföy alım satım işlemlerinde aracılık ve danışmanlık yapacaktır.  ICMAS yatırım veya büyüme amaçlı Acente/Broker, portföy satın almak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılara güvenilir, deneyimli ve sağlıklı portföye sahip Acente/Broker'ler bulmayı ve bir araya getirmeyi hedeflemektedir.  


ICMAS, Acente Şirketini tamamen veya kısmen satmak isteyen veya ortaklık ile başka acente ve veya portföyler satın alarak büyümek isteyen Acente/Brokerlik Şirketlerini Türk ve Uluslararası yatırımcılarla buluşturur.
 

1) Satın alınacak veya ortaklık kurulacak  adayların bulunması,

2) Acente/Brokerlik hakkında araştırma yapılması,

3) Potansiyel Acenteler ile yatırımcıların karşılıklı görüşmelerini temin etmek,

4) Pazarlık için alt yapının oluşturulması - Mali ve sigorta sektör verilerinin derlenmesi ,

5) Talep edilmesi halinde satın alan kurum adına pazarlıklara katılmak,

6) Satış sürecinin yönetimi,

 

Sigorta Acenteliği yüz yüze temas ve iletişimle kurulan güven ve dostluk işidir ve müşteri bağlılığı halinde ayakta kalabilmektedir. Herhangi bir Sigorta Acentesi, uzun yıllar sonucunda elde ettiği portföyünü değerlendirmek veya daha da büyütmek istediği takdirde ICMAS gerekli yardımı sunmaya hazırdır.

 

bottom of page