top of page
Şirket Satışları

Kobi olarak adlandırılan ve çoğunluğu aile ortaklıklarından oluşan orta ve orta üstü büyüklükteki şirketler başta olmak üzere diğer büyük ölçekli olup da kurumsallaşma veya profesyonelleşme süreçlerini tamamlayamamış şirketlerin çeşitli sebeplerle;

 

-  kısmen veya tamamen satılması,

 

-  kendi sektöründen yerli ya da yabancı bir diğer şirket ile birleşmesi-evlilik yapması,

 

-  iki veya daha fazla ekonomik ölçekte bölünmesi

 

durumlarında  “İstanbul Şirket Satınalma ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti.”, mali ve hukuki mevzuat ile ilgili usul ve esaslara uygun olarak hareket edilebilmesi için gerekli olan  profesyonel yardımı Satış, Satınalma veya Birleşme/Bölünme sürecindeki HİSSEDARLARA/ŞİRKETLERE sunmaktadır.

 

Şirketimiz,  Hissedarları’nın hisselerini kısmen veya tamamen satmak istemeleri halinde yukarıda belirtilen hizmetlerimize ek olarak uygun ALICILAR/ YATIRIMCILAR bulmak için de hizmet sunmaktadır.

 

Kısmen satışlarda bulunacak hissedarların  özellikle ortak oldukları şirketlere finansman sağlayabilecek  ÖZEL  SERMAYE  FONLARI  ile bir araya getirilmesi hedeflenmektedir.

 

Kendi sektöründeki bir başka şirkete satış veya bir başka şirketin satınalinması  gibi STRATEJİK ORTAK işlemlerinde de yukarıda belirtilen teknik ve satış/pazarlama hizmetleri sunulmaktadır.

bottom of page