top of page
Sözleşme Mali Riskleri

M&A işlemleri ile ilgili mali riskleri içeren ya da doğuran en önemli –kritik belgeler sırasıyla aşağıdaki gibidir;
 

  • Niyet Mektubu( Letter of Intent),

  • Gizlilik ve Sınırlı Taahhüt Sözleşmesi(Non Disclosure Agreement),

  • Bağlayıcı Niyet-Teklif Mektubu(Binding Offer),

  • Temel Mutabakat Unsurları Metni(Head of Terms),

  • Ortaklık Sözleşmesi ve/veya Hisse Satış-Devir Sözleşmesi(SHA veSPA),


Bunlara ilave olarak;

  • “Vergisiz Bölünme” olarak adlandırılan ve çoğunlukla bazı sabit kıymetlerin şirket bilançolarından ayıklanarak ortaklığa veya satışa konu şirketin bilançosunun ve şirket değerinin sadeleştirilmesi-netleştirilmesi için yapılan işlemin vergisel boyutunu ilgilendiren hususlar ve bunlarla ilgili sürecin ve dokümantasyonun içereceği


“Mali Riskler”in önceden kavranıp gerekli önlemlerin alınmasını ve düzenlemelerin yapılmasını konu alan hizmetleri  İstanbul  Şirket  Satınalma ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti. tecrübeli danışmanları ve birlikte çalıştığı hukuk büroları ile birlikte sunmaktadır.

bottom of page