top of page
Uluslararası Vergi Yapıları

Ağırlıklı olarak Özel Sermaye Fonları veya yabancı stratejik yatırımcıların faaliyet gösterdikleri yabancı ülkelerde hukuki anlamda yönetim sağlayabilmek ve bir anlamda da  kendi vergi planlamalarına alt yapı oluşturmak için bir araç olarak kullandıkları off-shore veya on-shore yapıların, ortak olunacak Şirket açısından ve/veya mevcut hissedarları açısından Türk Vergi Sistemi’ne en uyumlu şekilde kurgulanmaları önem arz etmektedir.
 

“Uluslararası Vergi Anlaşmaları” ve “yurt içi/yurt dışı araç şirketler(SPV)” in  kurulup yönetilmeleri konularındaki tecrübe ve bilgi birikimimiz ile bu özellikli konuda yatırımcı ile muhatap olan Şirketler ve Ortakları’na  İstanbul Şirket Satınalma ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti. en doğru, güvenilir ve kapsamlı hizmeti vermektedir.

bottom of page