top of page
Kredi Temin Hazırlığı

İşletmelerin/şirketlerin ana faaliyet konularını yürütebilmek için zaman zaman prefinansman- işletme ,proje yatırım  ve ihracatın finansmanı konularında kredilere ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Çoğunlukla öz sermaye yetersizliğinden dolayı bu ihtiyaç ortaya çıkmaktaysa da bazı durumlarda bu durumun tersine şirketlerin yeterli öz sermayelerine rağmen “dış finansmanın kaldıraç etkisinden faydalanmak”,  zamanlamayı da gözetmek kaydıyla ek avantaj sağlamaktadır. Bunun için aranan yegane unsur ise temin edilecek dış borcun- kredinin maliyetinin öz sermayenin maliyeti altında veya eşit olmasıdır.


Amaç hangisi olursa olsun “Şirketin , ihtiyacına göre uygun kredi için hazırlanarak, yasal kurumlardan kabul görebilmesi hususunu sağlamak”  uzmanlık isteyen bir alandır,  yöntemin yanında kullanılacak enstrümanların isabetli  seçimi önem arz etmektedir.


İstanbul  Şirket  Satınalma ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti.,  bu ihtiyacı karşılamak yolunda  yurt içindeki veya yurt dışındaki “Yetkili Finans Kuruluşları” ndan temin edilecek kredi paketleri ve limitleri için şirketleri   hazırlamak, yasal mevzuat ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde gereken başvuruları ve dosyaları Tecrübeli Danışmanlarının denetim ve gözetiminde oluşturarak ve şirketlerin mali  departmanları ile birlikte bu çalışmaları yürüterek kredi temini için teknik ve sosyal hizmet sunmaktadır..

bottom of page