top of page
Şirket Alış - Satış Danışmanlığı

Alıcısını bulmuş olan şirketlerin;

 

- Mevcut yöneticilerinin veya hissedarlarının şirket satma işinin ihtisas-uzmanlık  alanları olmaması,

 

- Günlük faaliyetlerinin aksatılmaması bunun için şirketin iş akışlarının tamamen dışında tutulması,

 

- Hataları en aza indirebilmek için sürecin bağımsızca yönetilmesi,

 

- Alıcı- Satıcı arasında tarafların görevlendirdikleri yetkili kişi ya da kuruluşların karşılıklı ilişkilerinin 

 

yönetilmesi,

 

- Kriz anında uzlaştırıcı yönetim hizmeti verilmesi.

 

Verilecek bu destek hizmetin içeriği ve boyutu her şirket için alış-satışın özelliğine ve hacmine göre  müşterimiz ile birlikte tespit edilir, çerçevesi çizilir.

bottom of page