top of page

Gıda , İçecek , Süt Ürünleri

GIDA SEKTÖRÜ:

 

 

GENEL BAKIŞ
 

Elverişli coğrafi koşulları ve iklimi ile Türkiye, gıda ve tarım alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri konumundadır. “1980'lerden başlayarak tarımsal üretim ve gıda sanayinde uluslararası sermayenin rolü önemli ölçüde artmış, yabancı şirketler ile yabancı ortaklı yerli şirketlerin sayısında yükselme görülmüştür.” Türkiye’nin potansiyelleri ve şartları, bölgesel bir üs ve tedarik merkezi olarak, Türkiye'nin dünyanın önde gelen oyuncuları içinde en iyi seçenekler arasında yer almasını sağlamaktadır. Türkiye’nin gıda sanayisi komşu ülkelere kıyasla çok daha gelişmiş durumdadır. Çevre ülkelerdeki siyasi ve ekonomik belirsizlikler ise, geleceğe dair fırsatların doğmasına sebep olabilir. Ayrıca, Türkiye tarım sektörü için belirlenen hedefler çerçevesinde, 2023 yılına kadar dünya genelinde en büyük beş üreticiden biri olmayı amaçlamaktadır. İşte bu ve benzeri unsurlar Türkiye’yi fırsatlar açısından cazip kılmaktadır.

 

BİR ÖRNEK: İÇECEK, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
 

Geleneksel olarak Türk süt ürünleri pazarına hâkim olan ambalajsız ürünler, geniş çaplı bir büyümeyi engellemiş olsa da, yatırımcılar için bir potansiyel ortaya çıkarmaktadır. Türkiye, aynı zamanda süt ve süt ürünleri üretiminde bölgenin en güçlü ülkesi konumundadır. Dünya süt ve süt ürünleri pazarında orta vadeli beklentilerin, özellikle gelişmekte olan pazarlarda yaşanan talep artışı ile olumlu seyir izlediği gözlenmektedir. Nihai pazarların çeşitliliği, tedarik ve tüketim coğrafyasındaki farklılıklar, ihracat fırsatları, yüksek talep, sektörün yeniliklere ve değişik ürünlere açıklığı, hijyen konusunda bilinçlenme ve merdiven altı üretimin önlenmesi gibi hususlar yeni yatırımlar, birleşmeler ve satın almalar konularında yatırımcılara fırsatlar sunmaktadır. Benzer fırsatlar içecek sektörü için de söz konusudur. Özellikle ambalajlanmış suların günden güne artan önemi, gazlı meşrubatların gelişim evresinin yavaşlaması, su kaynaklarının kıtlığı ve çevre ülkelerin artan talepleri bu sektör için atılabilecek adımlar konusunda fikir vermektedir.

 

SONUÇ:
 

İstanbul Şirket Satınalma ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti (ICMAS) alım satım işlemlerinde aracılık ve danışmanlık yapmaktadır.  ICMAS yatırım veya büyüme amaçlı şirket satın almak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılara güvenilir, deneyimli ve sağlıklı bilgilerle, hedeflerine uygun ve pazarda fırsatlar yaratabilecek nitelikteki firmaları araştırmayı, bulmayı, incelemeyi ve tarafları bir araya getirmeyi hedeflemektedir.  


ICMAS, Şirketini tamamen veya kısmen satmak isteyen veya ortaklık ile başka şirketler ve/ veya portföyler satın alarak büyümek isteyen Şirketleri Türk ve Uluslararası yatırımcılarla buluşturur.
 

1) Satın alınacak veya ortaklık kurulacak  adayların bulunması,

2) Şirketler ve pazar hakkında araştırma yapılması,

3) Potansiyel şirketler ile yatırımcıların karşılıklı görüşmelerinin temin edilmesi,

4) Pazarlık için alt yapının oluşturulması - Mali ve sektör verilerinin derlenmesi ,

5) Satış sürecinin yönetimi,

6) Satış sonrası teknik destek,

 

Pazara ve sektör değişimlerine/gelişimlerine yakınlık bilgi ve iletişimle mümkündür. Ayakta kalabilmenin yollarından biri de kurumsal körlüğün tehlikesinin farkında olmaktır. Bilgiye, pazardaki tehlike ve fırsatlara tarafsız ve dışarıdan dost bir gözle bakmak isteyenlere veya işini daha da büyütmek isteyenlere, ICMAS uzun yıllar sonucunda elde edilmiş deneyim ve bilgi eşliğinde gerekli yardımı sunmaya hazırdır.

 

bottom of page