top of page
Durum Tespit Çalışmaları

Satılacak veya satınalınacak  hisselerin sahipliğindeki şirketlerin geçmişi ve bugünü ile ilgili olup da yakın veya uzak gelecekte yeni hissedarı/yeni sahibini mali, hukuki, ticari ve hatta ahlaki olarak olumsuz bir şekilde etkileyebilecek unsurların var olup olmadığına, varsa boyut ve etki alanlarının ne olabileceğine yönelik olarak yapılması gereken durum tespit çalışmaları (due diligence) , M&A sürecindeki en temel hizmetlerden biri olarak “İstanbul Şirket Satınalma ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti.” tarafından koordine edilmektedir.

 

Şirketimizin tecrübeli danışmanlarının kontrol ve koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalar, yerine ve ihtiyaca göre uluslararası denetim şirketlerinden ve uzman hukuk bürolarından teknik hizmet desteği alınarak yerine getirilmektedir.

Alıcı tarafın isteği doğrultusunda bu çalışmalar bağımsız ve yetkili kurum/kişiler tarafından rapora bağlanmış olarak temin edilmektedir.

bottom of page