top of page

İstanbul Şirket Satınalma ve Danışmanlık  Hizmetleri Ltd.Şti., 2014 Yılı’nda  Eski Hesap Uzmanı ve YMM Güldenir KURTAR tarafından kurulmuştur.
 

Kuruluş amacı; çeşitli sektörlerdeki orta ve büyük ölçekli kuruluşlara ağırlıklı olarak M&A  sürecinde danışmanlık hizmeti verilmesidir. Sektörünün başarılı ve  deneyimli yöneticilerini bünyesinde bir araya getiren Şirket, yatırımcılara ve şirket/işletme sahiplerine dünya kalitesindeki hizmetlerini  butik olarak sunmak üzere yapılanmıştır.
 

Dünyada ve Türkiye’de  hizmet verilecek kişi ve kuruluşlara, İstanbul –Merkez

Ofisi’nde   hazır bulunan Ortaklar’ın, Kıdemli Danışmanlar’ın ve Danışmanlar’ın her biri, kendi alanlarında birebir hizmet verebilmek için  gerekli olan eğitim,bilgi,deneyim ve  beceriye sahiptirler.


 

Şirket’in sağladığı  Danışmanlık Hizmetleri , asıl olarak Finans ve Mali Hukuk’un çok önemli  uygulamalarının rafine edilmiş biçimleriyle  buna ihtiyacı olan yerli ya da yabancı  yatırımcı/işletmeciye sunulmasını hedeflemektedir.

 

WEB Sitemiz, sadece bizleri tanımanız için değil aynı zamanda  danışmanlık ihtiyacınızı doğru ve etkin bir biçimde  belirleyebilmeniz için sizlere gerekli olan öz bilgilerle donatılmıştır.
 

Saygılarımızla.

İstanbul Şirket Satınalma ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
bottom of page